Mekansal İşler ağırlıklı olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında ürün, çözüm ve hizmet geliştiren bir teknoloji firmasıdır. Faaliyet alanımızda olan hizmetlerle, işletmenizin yaşadığı problemlere çözümler sunabilir, operasyonel maliyetlerinizi azaltacak yaklaşımlar geliştirebiliriz.

Veri Hizmetleri

 • Deprem Risk Haritası
 • Eğim Haritası
 • İlgi Çekici Noktalar (POI)
 • Sosyal Medya Yoğunluk Haritası
 • İdari Sınırlar

Mekansal İstatistiki Analizler

 • Erişilebilirlik Analizi
 • Mekansal Regresyon
 • Mekansal Kümeleme Analizi
 • Yoğunluk Analizleri

Harita Görselleştirme

 • Veri Görselleme
 • Harita Servisleri Oluşturma (WMS, WFS vb.)
 • Basılı Harita Hizmetleri

Geocoding

 • Adres-Koordinat Dönüşümü
 • Koordinat-Adres Dönüşümü

İhtiyacınız olan hizmeti burada göremediyseniz: